Általános Szerződési Feltételek

(ÁSZF)

 1. Általános rendelkezések és a szerződéses felek

1.1. A jelen ÁSZF tartalmazza a makauszdivat.hu honlapon (a továbbiakban: “Honlap”) elérhető Makausz divat webáruházból (a továbbiakban: “Webshop”) történő rendelés, vásárlás általános szerződési és a honlap használatának feltételeit, valamint a Vevő Webshoppal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.2.A Webshop üzemeltetőjének (továbbiakban: Makausz divat) adatai:

Cégnév: Dr. Makausz Gyuláné e.v.

Használt cégnév: Makausz divat

Székhely: H-1056 Budapest Irányi utca 27

Adószám: 40785079-2-41

E-mail: info@makauszdivat.hu

Telefonszám: +36-1-3378-515

Számlavezető pénzintézet:  OTP Bank Nyrt.

Számlaszám:  11713005-20137034-00000000

Vevő: a Webshopban regisztráló  megrendelést küldő személy (a továbbiakban: Vevő)

1.3. Jelen Ászf hatálya Dr. Makausz Gyuláné egyéni vállalkozó, Makausz divat , székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 27;  adószám: 40785079 -2-41; a továbbiakban: “Makausz divat” weblapján (makauszdivat.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki, mely elérhető a következő weboldalról: http://www.makauszdivat.hu/aszf.

1.4. Az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vevő regisztrálja magát a megrendeléskor az “Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeketjelölőnégyzet kattintással elfogadja.

1.5. A Vevő által a Webshopon keresztül történő megrendelése Makausz divat részére beküldésével és annak a Makausz divat által e-mail üzenetben történő visszaigazolásával a Vevő és a  Makausz divat között adásvételi szerződés jön létre. A Vevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga és a jelen ÁSZF az irányadó. Az adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre. Az adásvételi szerződés alapján a Makausz divat eladja a Vevő által megrendelt terméke(ke)t a Vevőnek és gondoskodik annak/azok Vevő részére történő kézbesítéséről a Vevő által megadott szállítási címre. Az adásvételi szerződés alapján a Vevő pedig köteles az általa megrendelt terméke(ke)t átvenni, továbbá a megrendelt termék(ek) vételárát és szállítási költségét megfizetni. Az adásvételi szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha jelen pontban foglalt kötelezettségek kölcsönösen teljesítésre kerülnek. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

 1. Regisztráció

2.1. Érvényes regisztrációhoz az szükséges, hogy a Vevő a regisztráció során a Webshop által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztráció során a Webshop figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vevőt, ha adatait hiányosan adta meg és a sikeres regisztrációhoz helyesbítés szükséges.

2.2. A Webshopot, illetve a Makausz divatot a regisztráció vagy megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. Regisztrálni lehetséges a megrendelés folyamata során, vagy a vásárlást, megrendelést megelőzően a Webshop oldalán található “Bejelentkezés” menüpontot választva a regisztrációs adatlap kitöltésével. A regisztrációkor a Vevőnek meg kell adnia teljes nevét, e-mail címét, születési idejét, valamint egyedi jelszavát. A regisztráció további lépéseként pedig az Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” jelölőnégyzetre történő kattintással, aktiválással el kell fogadnia az ÁSZF-t, majd a “Regisztrálok” gombra kell kattintania.

2.3.A regisztrációval a Vevő kijelenti, hogy az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és az Adatkezelési Tájékoztatóban részletezettek szerinti adatkezeléshez hozzájárul.

2.4.A regisztráció fentiek szerinti teljesítését követően a Makausz divat létrehoz a regisztrált Vevő részére egy egyedi, személyhez kötött, saját fiókot (a továbbiakban: “Fiók”), amelynek az alábbiak a tartalmú elemei:

– Rendelések – állapot jelölővel-

– Fiókadatok: – Személyes adatok (a módosítás lehetőségével, valamint a jelszó változtatásra is itt van lehetőség)

– Számlázási adatok

– Szállítási adatok

– Kijelentkezés

A Fiók a Vevő regisztrálását követően azonnal elkészül, amelynek megtörténtéről Vevő értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A Vevő a Fiókjába a honlapon a „Bejelentkezés” fülre kattintva, a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó megadásával tud belépni.

2.5. A Webshopban kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, a regisztrációval a Vevő akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte.

 1. Megrendelés

3.1. Vevő a Webshopon megrendelését regisztrált   Vevőként  tudja leadni. A megrendeléshez megrendelői adatlap kitöltésére van szükség az alábbi adatokkal: teljes név, cím, e-mail cím, telefonszám, megrendelt termék(ek), mennyiség, szállítási cím, szállítási módja, fizetés módja.

3.2. Vevő a Webshop tematikusan rendszerezett oldalak böngészése és használata során választhatja ki a megrendelni kívánt terméke(ke)t, illetve adhatja meg a megrendelt mennyiséget.

3.3.  Vevő a megrendelését a Webshopban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével és a mennyiség megadásával, belépés/regisztráció után, a fizetési, valamint szállítási mód kiválasztását követően a “megrendelés” gomb használatával tudja véglegesíteni és leadni. A Vevő a honlap böngészése és a vásárlás során a vásárlásra kijelölt termékek körét a “kosár” gombra kattintva folyamatosan ellenőrizheti és a kosár tartalmát a megrendelés véglegesítéséig és elküldéséig módosíthatja.

Vevő a “kosár”-on keresztül léphet tovább a “pénztár” felé. Amennyiben Vevő a “kosár” ikonra húzza a kurzort, egy kis lenyíló ablak jelenik meg, ahol a „megrendelem és a „tovább a kosaramba” gomb közül lehet választani.

A kosárba lépve Vevő az alábbi lehetőségek közül választhat:

(i) „tovább a megrendelésre” gombra kattintva a pénztárhoz lépni, vagy

(ii) a” kosár módosítása” gombra kattintva a “kosár”-ban lévő termékek darabszáma módosítható

3.4. Vevő a “megrendelés” gomb megnyomásával véglegesíti a kosárba tett termékek megrendelését és megvásárlását, amellyel a megrendelt termékek vonatkozásában fizetési kötelezettsége keletkezik a  Makausz divat felé.

3.5.   Adatbeviteli hibák javítása:

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. termék törlése a kosárból a mennyiség módosítása, rendelési adatok módosítása). A rendelés feladásáig a vásárló a „Vissza”, vagy „Mégsem” gombra kattintva tud a korábbi oldalra visszalépni és megrendelését módosítani.

A megrendelés leadásáig Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani vagy módosítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével stb.

Vevő regisztrált vásárlóként a profil adatoknál tudja módosítani a számlázási cím, szállítási címet, mely adatok a módosítást követően a pénztárnál már a rendszer által automatikusan kitöltésre kerülnek a módosított tartalommal, azonban ezek az automatikusan beírt adatok a mezőkre kattintással átírhatóak, módosíthatóak.

Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása, stb.

Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor/regisztrációkor megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

3.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a megrendeléseket automatikusan feldolgozza és e-mail értesítésben visszaigazolja a Vásárló részére a megrendelés feladását és a szerződés létrejöttét, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, és a Szolgáltató elérhetőségi adatait.

A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló emailt.

3.7.  Előfordulhat, hogy a Makausz divat – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja szállítani, amelyről azonban email üzenetben tájékoztatja a Vevőt. A Makausz divat nem vállal felelősséget a késedelmes vagy elmaradó szállítás miatt esetlegesen felmerülő kárért.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.8. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát, a méretezést a termékek Webshop felületen található terméklapjai és leírásai tartalmazzák.

3.9.  A Webshopban feltüntetett árak minden esetben magyar forintban vannak megadva és tartalmazzák az ÁFÁ-t. A Makausz divat a Webshopban az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.

3.10.  Szolgáltató nem köteles a terméket a Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

– 0 Ft-os ár,

– kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék),

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. Azonban ebben az esetben a Makausz divat email üzenet útján tájékoztatja a Vevőt az érintett termék(ek) helyes áráról, valamint arról, hogy a helyes ár ismeretében a Vevő a vásárlási szándékát fenntartja-e. A Vevő ebben az esetben vásárlási szándékát 1 (egy) napon belül jogosult emailben megerősíteni, ennek hiányában az érintett megrendelés törlésre kerül és a Vevő által esetlegesen már megfizetett összegek úgy kerülnek visszafizetésre, mintha a Vevő elállt volna a megrendeléstől.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

3.11. A Makausz divat a megrendelt termékekről az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”) 175. § paragrafusának megfelelő elektronikus számlát („Elektronikus Számla”) állít ki és e-mail útján küld meg a Vevő részére.

3.12.  A megrendelés beérkezését követően előfordulhat, hogy bizonyos termékekből nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség a Vásárló kiszolgálásához (törekszünk arra, hogy mindig a legfrissebb készlettel dolgozzunk). Ebben az esetben Szolgáltató munkatársa e-mailben vagy a Vásárló által megadott telefonszámon informálja a Vásárlót és tájékoztatja az alternatív megoldásokról.

 1. Szállítási információk, a szállítás díja

A Webshopban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Webshopban a termékek mellett talál a Vásárló. Az árak bruttó árak, a 27% ÁFA-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.

4.1. A termék kézbesítése és szállítása Magyarország egész területén lehetséges.

4.2. Vevő az alábbi szállítási lehetőségek közül választhat:

 1. a) Házhozszállítás GLS futárszolgálattal: A Webshopban megrendelt termékeket az Makausz divat logisztikai partnere, a GLS Futárszolgálat (továbbiakban: GLS) szállítja házhoz munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban. A kézbesítés várható időpontjáról a futárszolgálat ímélben, vagy telefonon értesíti a Vevőt a kiszállítás napján a reggeli órákban. Ha a csomag várható érkezése a Vevő számára nem megfelelő, akkor a továbbiakban a futárszolgálattal lehet újabb időpontot egyeztetni a GLS ügyfélszolgálati telefonszámán: (+36-29)-88-66-70, e-mailben az info@gls-hungary.com email címen, vagy a GLS webportálján keresztül a csomagszámra történő hivatkozással. Amennyiben a csomag kézbesítése akadályba ütközik, a futár a megadott címen hagyott értesítő nyomtatványon tájékoztat az első kézbesítési kísérletről.

Az első kézbesítési kísérlet meghiúsulása esetén a második és harmadik kézbesítési kísérlet díjmentes. Az értesítő nyomtatványon szerepel a futár telefonszáma, a GLS központi ügyfélszolgálat telefonszáma, e-mail címe, melyen egyeztethető egy újabb helyszín és időpont, ahol az átadás-átvétel lebonyolítható. A GLS csapata nagyon rugalmas, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Vevőhöz a küldemény garantáltan eljusson a lehető leghamarabb. Azonban a GLS munkatársai címről címre haladva érkeznek el a címzetthez, ezért nem kérhető, hogy a futár érkezés előtt telefonáljon, vagy külön egyeztessen a Vevővel, emiatt célszerű olyan címet megadni, ahol a Vevő (vagy családtagja, munkatársa, ismerőse) napközben elérhető.

A csomag nyomon követése: A csomagszám ismeretében a Vevő nyomon követheti csomagját a www.gls-group.eu/HU/hu/home weboldalon. Ha a Vevő érdeklődni szeretne a csomag státusza vagy a szállítás pontos időpontja iránt erre lehetősége van munkanapokon 7.00 – 18.00 óra között a GLS vevőszolgálati számán: (+36 29) 88 66 70.

Csomagátvétel: A csomag megérkezésekor kérjük, minden esetben ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét! Sérült csomagot ne vegyen át a futártól vagy ragaszkodjon a jegyzőkönyv felvételéhez! Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot.

Hiányos csomag esetén küldje el a  Makausz divat címére a csomaghoz mellékelt jegyzőkönyvet, és ha lehetőség van rá fényképet. Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot.

Szállítási határidő: 10-15 nap. Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, s így a megrendelt terméket a  Makausz divat  csak több csomagban tudja elküldeni.  Levélben közöljük a hiányzó termékekre vonatkozó szállítási információt.

A futárszolgálattal történő kézbesítés előzetes vagy átvételkor történő utánvétes fizetéssel történik.

A futárnak lehet készpénzben vagy Kártyával fizetni.

A házhozszállítás díja: bruttó 1999,-Ft

Az ugyanazon Vevő által egy napon, de külön megrendelésben leadott rendeléseket a  Makausz divat  külön kezeli és szállítja házhoz, ezért azok tekintetében a szállítási díj külön, megrendelésenként fizetendő. Abban az esetben, ha a Vevő a Makausz divat Webshop Ügyfélszolgálatánál a (06-70-6211881) telefonszámon vagy az (info@makauszdivat.hu) külön kéri, hogy rendeléseit egyben kezeljék, a Makausz divat Webshop lehetőség szerint teljesíti a Vevő erre irányuló kérését.

 1. b) Személyes átvétellel a Makausz divat üzletében: A Vevő a megrendelt termékek személyes átvétellel történő kiszállítását is kérhetik a Makausz divatba. Nyitvatartási ideje alatt van lehetőség. Ha a termék üzletben kerül átvételre, akkor e-mail vagy SMS (ha a regisztráció/fizetés során mobiltelefonszámát megadta) útján értesítjük a Vevőt arról, hogy megrendelése átvehető. Felhívjuk a figyelmet, hogy cégünk munkája során elsődleges figyelemmel van a környezettudatosságra, így személyes átvétel esetén a termék nem kerül becsomagolásra, ezzel is minimalizálva a csomagolásból eredő esetleges hulladékot!

Ennek eredménytelen elteltét követően a Makausz divat  Ügyfélszolgálata felveszi a Vevővel a kapcsolatot, hogy a megrendelt terméke(ke)t át kívánja-e venni. Ha a megrendelés átvételét a Vevő nem erősíti meg, ( többszöri hívásra nem reagál, nem veszi fel a telefont) úgy a Makausz divat eláll az eladástól, intézkedik a megrendelt termék(ek) visszaszállításáról.

A személyes átvétel ingyenes.

Utánvétes vásárlás esetén: 3 munkanapon belül átvehető, melynek módosítását a Vevő akár e-mailben, akár telefonon is kérheti tőlünk.

Utalásos fizetés esetén: A temék(ek) az üzletben 3 munkanapig átvehető. Amennyiben azonban a Vevő ezen időtartamon belül nem vette át a már kifizetett terméke(ke)t, úgy a Makausz divat Ügyfélszolgálata e-maiben értesíti a Vevőt, hogy a rendelése az üzletben van, amennyiben pedig mégis élne elállási jogával, úgy a megrendelést töröljük és a pénzt visszautaljuk. Amennyiben pedig ezen értesítő e-mail ellenére sem nyilatkozik Vevő és nem veszi át a termék(ke)t az e-mail megküldését követő 5 munkanapon belül, úgy az Makausz divat a Vevő által előzetesen kifizetett vételárat visszautalja a Vevő részére és a terméke(ke)t újra készletre teszi.

A termék(ek) üzletben való átvétele csak nyitvatartási időben lehetséges.

 1. Fizetési információk, lehetőségek

5.1. A Webshopban  keresztül banki utalásos, bankkártyás vagy készpénzes utánvétes fizetésre van lehetőség, mely lehetőségek közül Vevő a megrendelési folyamat során választhat, a fizetési adatok megadásánál.

 1. a) Fizetés utánvéttel: Ha a Vevő az utánvétes fizetési módot választja, akkor az Makausz divat Webshop a csomagot utánvétes küldeményként küldi el a Vevő által megadott címre. A Vevő a csomag átvételekor fizeti ki a fizetendő összeget (megrendelt termék(ek) értéke + szállítási díj) a futárnak.
 2. b) Fizetés utalással: Ha a vevő utalással szeretné kifizetni a számlát, akkor az 1.2 pontban megadott banki adatokat figyelembe véve kell átutalni Dr. Makausz Gyuláné e.v. részére a szállítási költséggel együtt a megvásárolt termék(ek) árát.
 3. c) Személyes átvétel esetén: Ha a Vevő a Makausz divat üzletében történő személyes átvételi módot választja, akkor a Makausz divat Webshop a csomagot az üzletbe eljuttatja, ahol az igény szerint felpróbálhatóak. Ebben az esetben hagyományos üzletben történő vásárlásnak minősül a tranzakció és a fizetést készpénzben vagy bankkártyával is teljesíteni lehet. Az üzletben történő vásárlásnál lehetőség van a termék méretre igazítására. Az igazítás  nem díjmentes. Felhívjuk a figyelmet, hogy azonban a már igazított terméket nem áll módunkban visszavenni! Az így vásárolt termékekre nem érvényes a nemzetközileg megszabott, indoklás nélküli, 14. napos visszaküldési idő.
 1. Elállási jog és termékvisszaküldés

6.1.  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében amennyiben a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül („Vevő”), úgy jogában áll a vásárlástól elállni. Vevő a csomag átvételétől számított 14 napon belül jogosult elállási jogát gyakorolni és a terméket részünkre visszaküldeni vagy a Makausz divat üzletbe személyesen visszaadni. Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevő által gyakorolható, tehát azon személy által, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

A Fogyasztó jogosult az általa megjelölt, vagy  a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a vásárlásától indokolás nélkül elállni. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A termék kézhezvételét követő a vevőnek 14 napon belül kell jeleznie elállási szándékát a Makausz divat webáruház felé. Ez elsődlegesen írásos formában (pl.: email, postai levél, stb).

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elsődlegesen elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja  a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 3.1. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató postai címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A terméket az eredeti gyártói dobozban, becsomagolva kell visszaküldeni Szolgáltató számára.

A termék megfelelő visszajuttatásának minősül, amennyiben Fogyasztó a terméket abba a boltba viszi vissza, ahol azt vásárolta.

A termék Szolgáltató Makausz divat címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

6.2.Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a termékeket sértetlen és használatlan állapotban, valamennyi eredeti címkével, a vásárlást igazoló nyugtával, számlával együtt lehet visszaküldeni és visszaadni!

6.3. A terméke(ke)t a Makausz divat Webshop honlapján található vagy a megrendelt termékkel együtt megküldött “termék visszaküldési űrlappalegyütt kell a  Makausz divat részére visszaküldeni. A visszaküldésre kerülő termék mellé csatolni kell vásárlást tanúsító számlát, amely megkönnyíti és felgyorsítja a termék visszaáruzását és a vételár visszafizetésének folyamatát.

Vevő köteles a Makausz divat Webshop számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, az csomag átvételétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket a Makausz divat részére. Vevő köteles a terméket normál belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az alábbi címre: Makausz divat  1056 Budapest Irányi utca 27. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy utánvétes, illetve portós csomagot Dr. Makausz Gyuláné, Makausz divat Webshop-nak nem áll módjában átvenni.

Vevő lehetőség szerint a terméket a címkével ellátott eredeti csomagolással juttassa vissza a Makausz divat  részére, a termék visszaküldési lappal együtt, azon jelölve a visszaküldés okát, hogy ezzel is meggyorsítsa a visszavételezés folyamatát. :

 • A visszaküldött termék nem lehet megrongált vagy használt,
 • Használt alatt azt értjük, hogy a felpróbálás után is több időt tölt a ruhában, esetleg több órát, vagy egy alkalommal felveszi egy napra vagy egy estére.
 • A cimkéket, papirokat, vásárlói tájékoztatót, árcédulát, köszönő papír szívecskét nem lehet levágni. Ha eltávolításra kerül, nem áll módunkban az árut visszavenni! Mivel okot arra, hogy használatba lett véve az áru.
 • Továbbá nem lehet a terméket beparfűmözni, kimosni, vasalni, gőz hatásának kitenni.

Az áru használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért a Makausz divat nem vállal felelősséget és jogosult az ilyen megrongált termék átvételét megtagadni.

6.4. Amennyiben a terméke(ke)t a Vevő a Webshopon keresztül szeretné kicserélni, akkor a termékvisszaküldésre vonatkozó fenti eljárást kell követnie azzal, hogy a termék visszaküldésével egyidejűleg új megrendelést kell leadnia. Mindazonáltal Vevőnek lehetősége van arra, hogy a csere miatt történő új – megfelelő méret – megrendelése vonatkozásában személyes átvételt kérjen a Makausz divat  üzletébe, ahol a termék közvetlen pénzmozgás nélkül kicserélésre kerül.

6.5. A visszaküldött termék(ek) vételárát a Makausz divat  a visszaküldött csomag kézhezvételét követő 14 napon belül visszafizeti a Vevő által a termékvisszaküldőlapon megjelölt bankszámlaszámra. A visszatérítést a Makausz divat mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta Vevőtől a terméket. Abban az esetben is visszatarthatja, ha 6.3 pontban felsorolt kizáró tényezőket észleljük.

A Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét), amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

6.6. A Vevő a terméket a Makausz divat üzletébe is visszaviheti 14 napon belül a kapcsolódó nyugtával vagy számlával valamint a kitöltött “termék visszaküldési űrlappalegyütt, ahonnan a visszáru csomagot a központunkba szállítjuk. A visszaküldött termék(ek) vételárát a Makausz divat a visszaküldött csomag kézhezvételét követő 14 napon belül visszafizeti a Vevő által a termékvisszaküldőlapon megjelölt bankszámlaszámra.

Szállítási költséget nem térítjük vissza.

Készpénzt semmilyen esetben nem adunk vissza, csak banki utalással fizetjük vissza a vételárat!

6.7. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát különösen olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. fehérnemű); olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 1. Szavatosság, jótállás

7.1. Kellékszavatosság: A Vevő a Makausz divat Webshop hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint közvetlenül a Makausz divat-al szemben. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Vevő köteles bizonyítani. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vevő bemutatja.

7.2. Vevő a hibák felfedezését követően haladéktalanul köteles közölni a megrendelt termékek hibáit a Makausz divat-tal.

7.3. Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket a Makausz divat- tól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl a Vevő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Azonban a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Vevő a szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn belül érvényesítheti a kellékszavatossági jogait.

7.4. Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Makausz divat Webshop számára más kellékszavatossági igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Makausz divat  Webshop adott okot vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7.5. Termékszavatosság: A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vevő – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A gyártó, forgalmazó (Makausz divat) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (Makausz divat-nak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti. A Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő Vevő termékszavatossági igényt a Makausz divat-tal, valamint a megrendelt termék gyártójával szemben nem érvényesíthet.

A termék Szolgáltatóhoz való visszajuttatására az elállás jognál írtak a kellékszavatosságnál is érvényesek.

7.6. Jótállás hibás teljesítés esetén:  Makausz divat a 151/2003. (IX.22) Kormány rendelet alapján jótállásra köteles annak 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában. A jótállásból eredő jogait a Vevő a termék átvételétől kezdődő 1 éves időtartamon belül gyakorolhatja. A Makausz divat jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A vásárlást követő 3 munkanapon belüli meghibásodás miatt felmerülő csereigényt a Makausz divat a tartós fogyasztási cikk cseréjével teljesíti.

7.7. Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,.

7.8. A szavatossági és jótállási igények intézése: A Makausz divat a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 1. a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2. b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 3. c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
 4. d) a hiba bejelentésének időpontját,
 5. e) a hiba leírását,
 6. f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 7. g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

7.9.  Ha a Makausz divat a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, amelyben kötelezettek együttműködni. Ha a Makausz divat  a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vevőt. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 1. Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

8.1. A Vevő panaszával, szavatossági vagy jótállási igényével kapcsolatban az Makausz divat Webshop Ügyfélszolgálata áll a Vevő rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Makausz divat Ügyfélszolgálata

Cím: 1056 Budapest, Irányi utca 27,

Telefon: 06-70-6211881 (Ezen a telefonszámon hétköznap 10–17 között  megrendelésével kapcsolatos minden kérdésére  készséggel válaszolunk.)

Elektronikus levelezési cím: info@makauszdivat.hu

8.2. Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be panaszát vagy igényét, melyet  a Makausz divat lehető legrövidebb időn belül elbírál.

A telefonon tett panaszokat a Makausz divat azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.

8.3. Amennyiben Vevő a panasza kezelésével nem ért egyet vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Makausz divat haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról, melyet megküld a Vevő részére.

8.4. A Makausz divat a Vevő által szóban tett vagy a Vevő álláspontja szerint nem kielégítően kezelt, valamint az írásban tett panaszokra azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

8.5.  Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Vevő megelégedésére történt, vagy a Vevő panasza elutasításra került, a fogyasztónak minősülő Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák („Kamara”) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

Amennyiben a Makausz divat a panaszkezelés során megsértette a fogyasztónak minősülő Vevő számára biztosított jogokat, a fogyasztónak minősülő Vevő a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatalhoz fordulhat. A fővárosi kormányhivatal, illetve a megyei kormányhivatalok elérhetősége a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek linken található honlapon található meg.

8.6.  Online vitarendezés: Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasz esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be a Vevő panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

 1. Vegyes rendelkezések

9.1.  Az akciós termékeket a Makausz divat kizárólag interneten vagy telefonon történő megrendelés útján értékesíti, postai úton akciós terméket megrendelni nem lehet.

9.2. A Makausz divat Webshopon csak a háztartásban általában használatos mennyiségre vonatkozó megrendeléseket köteles teljesíteni.

9.3. A Webshopban megjelenített valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a Makausz divat . Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos. Az  Makausz divat kizárja a felelősségét a Webshop használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Webshop használata során felmerülő bármely kárért. A Webshop használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagos felelősséget vállal.

9.4. A Makausz divat fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.

9.5. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet rendelkezései irányadók.

9.6. A  Makausz divat kizárja a felelősségét minden, a Webshopot, a honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és az e támadásokból eredő meghibásodások estére, valamint azért, ha rajta kívülálló okokból történő meghibásodás miatt a Webshop nem vagy korlátozottan használható.

9.7. Online Hűségprogram ( Pontgyűjtés)
Az ASZF elfogadásával tudomásul veszi a pontgyűjtésre vonatkozó feltételeket.

Nézze meg akciós %termékeinket%, akár ajándékötletnek is szuper!

0
  0
  Kosár tartalma
  A kosár üresVissza a kínálathoz
   Kupon beváltása